Shortest travel time:
22 h 25 m
Longest travel time:
22 h 25 m
Lowest price:
80
Avg. daily departures:
1
Earliest departure:
10:10
Latest departure:
10:10
Kazan
Kazan train stations
Kazan Passengers
sq. Pryvokzalnaya, 1A, Kazan, Russia
Kazan Vosstanie Station
st. Vorovskogo, 33, Kazan, Russia
1447 km
St. Petersburg
St. Petersburg train stations
Varshavskiy station
Obvodnogo Kanala emb., 118, St. Petersburg, Russia
Vitebskiy station
Russia
Ladozhskiy station
73, Zanevsky Prospekt, St. Petersburg, Russia, Saint Petersburg, Russia
Moskovsky station
85 Nevsky pr., 191086 , St. Petersburg, Russia
Finlyandsky station
5 Lenin Square, St. Petersburg, Russia
Baltiysky station
120, Nab. Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, Russia, Saint Petersburg, Russia
St. Petersburg Bus Station
Obvodniy channel embankment, 36, St. Petesburg, Russia

Kazan to St. Petersburg Train Timetable

Train type
Fastest trip
Longest trip
Earliest
Latest
Departures
Morning trains
22 hrs 25 min
22 hrs 25 min
10:10
10:10
1

Trains on Kazan - St. Petersburg Route

Brand name
Train type
Travel time
Price from
Departures
Rating
Russian railways
Russian railways
Comfort night train
22 hrs 25 min
80
1
8 / 10 based on 1 review