Helsinki
299 km
St. Petersburg
Departure station:
Helsinki
Kaivokatu 1, 00100 Helsinki, Finland, Helsinki, Finland
Arrival station:
Varshavskiy station
Obvodnogo Kanala emb., 118, St. Petersburg, Russia
Vitebskiy station
Russia
Ladozhskiy station
73, Zanevsky Prospekt, St. Petersburg, Russia, Saint Petersburg, Russia
85 Nevsky pr., 191086 , St. Petersburg, Russia
5 Lenin Square, St. Petersburg, Russia
Baltiysky station
120, Nab. Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, Russia, Saint Petersburg, Russia
9.4 / 10 based on 73 reviews