Rostov-on-Don
2569 km
Yekaterinburg
Departure station:
Rostov-on-Don
1/2 privoksalnaja str., Rostov-on-Don, Russia
Arrival station:
Yekaterinburg
Vokzalnaya ul., 22, Yekaterinburg, Sverdlovskaya oblast', Russia, 620107, Ekaterinburg, Russia
8.7 / 10 based on 1 review